IRBBRASIL REON NM IRBR3

IRBR3 BMFBOVESPA
IRBR3
IRBBRASIL REON NM BMFBOVESPA
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Analytisk bedömning

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finans
Bransch: Specialförsäkring
IRB Brasil Resseguros SA tillhandahåller återförsäkringslösningar. Företaget är verksamt genom följande segment: Återförsäkringspremier, återlämnade premier i retrocession, bibehållna premier, förändringar i tekniska reserver, intjänade premier, bibehållna skador, förvärvskostnader och övrigt. Företaget erbjuder tjänster som rör luftfartsrisker, diverse risker, tekniska risker, borgensåtaganden, finansiella linjer, olja och gas, egendom, olycksfall, jordbruksrisker, frakt och sjöfart samt liv och pensioner. Företaget grundades av Getúlio Dornelles Vargas den 3 april 1939 och har sitt huvudkontor i Rio de Janeiro, Brasilien.