ITAUSA PN N1 ITSA4

ITSA4 BMFBOVESPA
ITSA4
ITAUSA PN N1 BMFBOVESPA
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Analytisk bedömning

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finans
Bransch: Finansiella konglomerat
Itausa Investimentos Itau SA, tidigare Investimentos Itau SA, är ett Brasilianskt företag som huvudsakligen är verksamt inom banksektorn. Bolagets verksamhet är uppdelad i två affärssegment: Finans och Industri. Finansavdelningen fokuserar på att förvalta Itau Unibanco Holding SA, ett bankinstitut som erbjuder finansiella produkter och tjänster, såsom lån, kreditkort, löpande konton, försäkringar, investeringsverktyg, värdepappersmäklare, statsskuld och investeringsrådgivning, till enskilda och företagskunder . Industriavdelningen ansvarar för driften av Itautec SA, som tillverkar kommersiell och bankautomatiseringsutrustning samt tillhandahåller IT-tjänster. Duratex SA, som producerar träpaneler, badrumsporslin och metallhygien, och Elekeiroz SA, som tillverkar kemiska och petrokemiska produkter.