EBAY INC

EBAY BMV
EBAY
EBAY INC BMV
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

EBAY financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för EBAY INC

Totala tillgångar för EBAY gällande Q2 21 uppgår till 633.61B, 65.33% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 22.33% under Q2 21 till 374.46B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share