SIEMENS AG

SIE/N BMV
SIE/N
SIEMENS AG BMV
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

SIE/N financial statements

Nuvarande finansiella ställning för SIEMENS AG

Total assets of SIE/N for Q4 21 is 3.34T MXN, 3.33% more than the previous Q3 21. And total liabilities increased by 1.47% in Q4 21 to 2.16T MXN.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share