AMD

AMD Currency.com
AMD
AMD Currency.com
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Översikt
Idéer

AMD aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Advanced Micro Devices, Inc. är ett globalt halvledarföretag. Företaget erbjuder x86-mikroprocessorer som fristående enheter eller integrerade i en APU-processor, chipuppsättningar, diskreta grafikprocessorer (GPU:er) och professionell grafik samt serverprocessorer och inbyggda processorer och halvanpassade SoC-produkter och SoC-teknik (SoC: system på chip) för spelkonsoler. Bolagets marknadssegment omfattar segmentet Computing and Graphics samt segmentet Enterprise, Embedded and Semi-Custom. Segmentet Computing and Graphics inkluderar främst processorer och chipuppsättningar, diskreta grafikprocessorer (GPU:er) och professionell grafik för stationära datorer och bärbara datorer. Segmentet Enterprise, Embedded and Semi-Custom inkluderar främst serverprocessorer och inbyggda processorer, halvanpassade SoC-produkter, utvecklingstjänster, teknik för spelkonsoler och licensieringsdelar av deras portfölj med immateriell egendom.

Breaking news