NEXITY

NXG GPW
NXG
NEXITY GPW
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

NXG financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för NEXITY

Totala tillgångar för NXG gällande Q3 21 uppgår till 7.28M, 0.73% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 22.38% under Q3 21 till 6.82M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share