BOC HONG KONG(HLDGS) LTD

2388 HKEX
2388
BOC HONG KONG(HLDGS) LTD HKEX
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

2388 fundamentals

BOC HONG KONG(HLDGS) LTD nyckelstatistik och nyckeltal

Om du vill få bättre koll på 2388s börsvärde, P/E-tal, EPS, ROI och andra finansiella nyckeltal, är den här sidan din huvudsakliga plats att återvända till.

P/E-kvot
Pris/kassaflödesförhållande
Valuta: HKD
Nuvarande
Nyckeltal
Summa utestående stamaktier
Värderingskvoter
P/E-kvot
Pris/försäljningskvot (P/S)
Pris/kassaflödesförhållande
Kvotvärde (P/B-förhållande)
Företagsvärde
Företagsvärde i förhållande till EBITDA
Lönsamhetskvoter
Avkastning på tillgångar %
Avkastning på eget kapital %
Avkastning på investerat kapital %
Bruttomarginal %
Rörelsemarginal %
EBITDA-marginal %
Nettomarginal %
Likviditetskvoter
Kassalikviditet
Aktuell kvot
Omsättningshastighet
Omsättning av tillgångar
Kapitaltäckningskvot
Skulder i förhållande till tillgångar
Skuldsättningsgrad
Långfristig skuld i förhållande till totala tillgångar