NAM VIET CORPORATION

ANV HOSE
ANV
NAM VIET CORPORATION HOSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ANV financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för NAM VIET CORPORATION

Totala tillgångar för ANV gällande Q3 21 uppgår till 4.83T, 4.27% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 7.70% under Q3 21 till 2.42T.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share