INTERM

017250 KRX
017250
INTERM KRX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

017250 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för INTERM

Totala tillgångar för 017250 gällande Q3 21 uppgår till 84.60B, 1.97% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 0.95% under Q3 21 till 41.37B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share