NOLATO AB NOLATO B ORD SHS

0OA9 LSE
0OA9
NOLATO AB NOLATO B ORD SHS LSE
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

0OA9 financial statements

Nuvarande finansiella ställning för NOLATO AB NOLATO B ORD SHS

Total assets of 0OA9 for Q1 22 is 9.98B SEK, 1.62% less than the previous Q4 21. And total liabilities decreased by 7.55% in Q1 22 to 4.97B SEK.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Nettoskuld
Book value per share