BASHNEFT ANK AO BANE

BANEMOEX
BANE
BASHNEFT ANK AOMOEX
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energy Minerals
Bransch: Integrated Oil
ANK Bashneft 'PAO, tidigare ANK Bashneft' OAO är ett Rysslandsbaserat företag som är verksamt inom olje- och gasindustrin. Dess huvudsakliga verksamhet omfattar utvinning, prospektering och produktion av råolja och oljeprodukter. Bolaget verkar genom ett antal filialer och dotterbolag, inklusive nät av bensinstationer. Dessutom driver det olika områden, som Yangareiskoe och Sabriyaginskoe ligger i Nenetskregionerna. ANK Bashneft 'OAO säljer sina produkter på hemmamarknaden såväl som utomlands. I juli 2013 slutfördes konsolideringen av petrokemiska tillgångar inom United Petrochemical Company (UPC). I december 2013 förvärvade den LLC Bashneftegazrazvedka. I februari 2014 konsoliderades 100% i Bashneft Trading AG. I mars 2014 förvärvade den LLC Burneftegaz. I augusti förvärvade företaget OPTAN-nätverket av tankstationer.