GAZPROM GAZP

GAZP MOEX
GAZP
GAZPROM MOEX
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energimineraler
Bransch: Integrerad olja
Gazprom PJSC är ett globalt energibolag. Företagets koncentration är geologisk prospektering, produktion, transport, lagring, bearbetning och försäljning av gas, gaskondensat och olja, försäljning av gas som fordonsbränsle samt produktion och marknadsföring av värme och elkraft. De verkar inom följande segment: Gasproduktion, transport, gasdistribution, gaslagring, råolje- och gaskondensatproduktion, raffinering samt el- och värmeenergiproduktion och försäljning. Segmentet Gasproduktion ägnar sig åt gasprospektering och produktion. Inom segmentet Transport transporterar företaget sin gas. Segmentet Gasdistribution bedriver försäljning av gas inom Ryssland och utomlands. Gaslagring handlar om lagring av utvunnen och köpt gas i underjordiska gaslager. Segmentet råolje- och gaskondensatproduktion ägnar sig åt prospektering och produktion av olja och gaskondensat samt försäljning av råolja och gaskondensat. Raffineringssegmentet är verksamt inom bearbetning av olja, gaskondensat och andra kolväten samt försäljning av raffinerade produkter. Företaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Moskva i Ryssland.