GAZPROM

GAZP MOEX
GAZP
GAZPROM MOEX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

GAZP aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energimineraler
Bransch: Integrerad olja
Gazprom PAO driver gasledningssystem. Bolagets huvudsakliga verksamhet omfattar prospektering och produktion av gas; transport av gas; Försäljning av gas inom Ryska federationen och utomlands gaslagring; produktion av råolja och gaskondensat; bearbetning av olja, gaskondensat och andra kolväten, samt försäljning av raffinerade produkter samt produktion och försäljning av el och värmeenergi. Bolagets segment omfattar produktion av gas, transport, distribution av gas, gaslagring, produktion av råolja och gaskondensat, raffinering, elproduktion och försäljning av el och värme samt övrigt. Segmentet Produktion av gas är engagerat i prospektering och produktion av gas. Transportsegmentet är engagerat i transport av gas. Distributionen av gas-segmentet är inblandad i försäljningen av gas inom Ryska federationen och utomlands. Gaslagringssegmentet är engagerat i lagring av extraherad och inköpt gas i underjordiska gaslagringar.

Breaking news