NORNICKEL GMK GMKN

GMKNMOEX
GMKN
NORNICKEL GMKMOEX
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Non-Energy Minerals
Bransch: Other Metals/Minerals
GMK Noril'skiy nikel 'PAO är engagerad i prospektering, utvinning, raffinering av malm och nonmetalliska mineraler samt försäljning av bas och ädelmetaller av malm. Bolagets segment inkluderar GMK Group, som omfattar gruv- och metallurgiverksamhet, transporttjänster, energi, reparation och underhållstjänster på Taimyr Peninsula. Group KGMK, som omfattar gruv- och metallurgiverksamhet, energi, prospekteringsverksamhet belägen vid Kolahalvön. Norilsk Nickel Harjavalta, som omfattar raffinaderiverksamhet i Finland; Övrig metallurgisk verksamhet, som omfattar annan verksamhet inom metallurgi och prospekteringsverksamhet i Ryssland och utomlands, och Annan icke-metallurgisk, som omfattar metall och annan handel, styrning försörjningskedjan, transporttjänster, energi och nyttjanderätt, forskning och annan verksamhet lokaliserad i Ryssland och utomlands . Dess produktionsanläggningar är belägna i Taimyr och Kola Peninsulas i Ryska federationen och i Finland.