MOSCOWEXCHANGE MOEX

MOEXMOEX
MOEX
MOSCOWEXCHANGEMOEX
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finance
Bransch: Investment Banks/Brokers
Moskvabörsen drivs av MICEX-RTS PJSC. Företaget bedriver trading, clearing samt avräkningstjänster på valutamarknader, marknader för statspapper och penningmarknader, marknader för derivatinstrument, aktiemarknader, marknader för företagsobligationer och regionala obligationer, råvarumarknader samt marknader för statliga och kommunala upphandlingar. Företaget tillhandahåller också elektronisk handel, clearing- och tradingtjänster, depå- samt informationstjänster. De organiserar också handel med aktier, obligationer, derivat, valutor, penningmarknadsinstrument samt råvaror. Företaget verkar inom följande segment: Tradingtjänster, clearingtjänster och depåtjänster. Segmentet Tradingtjänster omfattar koncernens tradingtjänster inom valutahandel, värdepapper, derivat och penningmarknader, börsnoteringar samt andra tradingtjänster. Segmentet Clearingtjänster omfattar huvudsakligen CCP-clearingtjänster samt övriga clearingtjänster. Segmentet depåtjänster omfattar depå- och avräkningstjänster som tillhandahålls för aktörer på börs- och OTC-marknaderna, registreringstjänster för OTC-transaktioner (depåtjänster), tjänster för hantering av säkerhet och informationstjänster. Företaget grundades den 13 mars 1992 och har sitt huvudkontor i Moskva i Ryssland.