ROSTELECOM
RTKM MOEX

RTKM
ROSTELECOM MOEX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

RTKM aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Kommunikationer
Bransch: Special telekommunikationer
PJSC Rostelecom är ett telekommunikationsföretag. Bolaget och dess dotterbolag erbjuder en rad kommunikationstjänster, däribland fasta telefonitjänster och mobila tjänster för lokal-, regional- och rikssamtal; dataöverföring; internet; betal-tv; virtuellt privat nätverk (VPN); samt datacentertjänster och uthyrning av kommunikationskanaler och radiokommunikationstjänster inom Ryska federationens territorium. Man verkar genom de nio segmenten Corp. Center, North-West, Center, South, Volga, Ural, Sibir, Far East och Other operations and reconciliation. Bolaget och dess dotterbolag driver Ryska federationens intercitynätverk och internationella telekommunikationsnätbryggor och överför röst- och datatrafik som kommer från dess egna nätverk samt andra nationella och internationella operatörsnätverk till andra nationella och internationella operatörer för terminering. Man driver även regeringsprogram, inklusive e-förvaltning, integrerade kommunikationstjänster med mera.

Breaking news