GAZPROM NEFT
SIBN MOEX

SIBN
GAZPROM NEFT MOEX
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

SIBN aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energimineraler
Bransch: Integrerad olja
Gazprom Neft' PAO är ett vertikalt integrerat oljebolag med verksamhet i Ryska federationen, i oberoende staters samvälde (OSS) och internationellt. Bolagets huvudsakliga verksamhet omfattar prospektering, produktion och utveckling av råolja och gas, produktion av raffinerade petroleumprodukter samt distribution och marknadsföring genom sina försäljningsställen. Bolaget bedriver sin verksamhet genom de två segmenten Upstream och Downstream. Bolagets Upstream-segment (prospektering och produktion) omfattar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas (inklusive resultat från joint ventures) samt oljefälttjänster. Downstream-segmentet (raffinering och marknadsföring) bearbetar oraffinerade produkter till raffinerade samt köper, säljer och transporterar oraffinerade och raffinerade petroleumprodukter. Företaget erbjuder produkter och tjänster till bilister och en rad olika företag. Man erbjuder motoroljor av varumärket Gazprom Neft respektive premiumoljor av varumärket G-Energy för användning i personbilar.

Nyheter