SURGUT SNGS

SNGS MOEX
SNGS
SURGUT MOEX
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energimineraler
Bransch: Integrerad olja
Surgutneftegaz OAO (Surgutneftegaz OJSC) är ett oljebolag. Bolaget är engagerat i prospektering, produktion, bearbetning och försäljning av olja och gas samt försäljning av olje- och gasprodukter. Dess övriga finansiella och affärsverksamheter omfattar bank- och försäkringsverksamhet samt tillhandahållande av andra varor, verk och tjänster. Bolagets segment omfattar prospektering och produktion, som bedriver prospektering, utvärdering, produktion av olja och gas samt oljeförsäljning. Raffinering och försäljning, som bedriver olje- och gasbearbetning, försäljning av raffinerade produkter och verksamheten hos bolagets dotterbolag som är inblandade i raffinering och raffinerad produktförsäljning och annan verksamhet som omfattar alla andra icke-betydande segment som inte har någon liknande ekonomisk utveckling, och representerar dotterbolag i bolaget som bedriver bankverksamhet, försäkring och produktion av andra varor, jobb och tjänster.