SURGUT-PREF SNGSP

SNGSP MOEX
SNGSP
SURGUT-PREF MOEX
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energimineraler
Bransch: Integrerad olja
Surgutneftegaz PAO, tidigare Surgutneftegaz OAO (Surgutneftegaz OJSC), är ett oljebolag. Bolaget är verksamt med prospektering, produktion, bearbetning och försäljning av olja och gas samt med försäljning av olje- och gasprodukter. Deras övriga finans- och näringsverksamheter omfattar bank- och försäkringsverksamhet samt tillhandahållande av varor, arbeten och tjänster. Bolagets segment omfattar Exploration and production, som ägnar sig åt prospektering, utvärdering och produktion av olja och gas samt oljeförsäljning; Refining and sale, som ägnar sig åt olje- och gasbearbetning samt försäljning av raffinerade produkter och som innefattar verksamheten hos bolagets dotterbolag som är verksamma inom raffinering och försäljning av raffinerade produkter; samt Other activity, som omfattar alla övriga segment som inte har liknande ekonomiska resultat, och utgörs av dotterbolag till bolaget som är verksamma inom bankverksamhet, försäkring och produktion av övriga varor, jobb och tjänster.