PLLC YANDEX N.V YNDX

YNDXMOEX
YNDX
PLLC YANDEX N.VMOEX
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Technology Services
Bransch: Internet Software/Services
Yandex NV tillhandahåller sökmotorer och onlinetjänster. Företaget är verksamt inom följande segment: Sök och Portal; Yandex Market; Taxi, Medietjänster; Annonser och andra Satsningar samt Försök. Segmentet Sök och Portal omfattar samtliga tjänster som erbjuds i Ryssland, Belarus och Kazakstan. Segmentet Taxi omfattar verksamheten för samåkning, som består av både Yandex Taxi och Uber, både i Ryssland och i andra länder. Segmentet Yandex Market omfattar prisjämförelsetjänst, marknadsplats för e-handel och flera andra små experiment. Segmentet Medietjänster omfattar KinoPoisk, Yandex Music, Yandex Afisha, Yandex TV-program, Yandex. Studio och prenumerationstjänsten Yandex. Plus. Segmentet Classifieds hanterar annonsering på nätet och avgifter för listning. Segmentet Övriga satsningar och experiment består av mindre affärsenheter och försöksverksamheter. Företaget grundades 1989 av Elena Kolmanovskaya, Ilya Segalovich, Mikhail Fadeev och Arkady Volozh och har sitt huvudkontor i Amsterdam i Nederländerna.