CN Energy Group Inc.

Inga transaktioner
Se i superdiagram

CNEY fundamenta

CN Energy Group Inc. Rapporter – inklusive intäkter, kostnader, vinst och förlust

CNEYs totala omsättning det senaste halvåret är 6.07k USD, och det är 99.96% lägre jämfört med föregående halvår. Nettoresultatet för H1 23 är -1.12k USD.

‪0‬
Total omsättning
Bruttovinst
Rörelseintäkt
Inkomst före skatt
Nettoinkomst
Valuta: USD
TTM
Total omsättningÅrlig tillväxt
Kostnad för sålda varor
BruttovinstÅrlig tillväxt
Driftskostnader (exkl. kostnad för sålda varor)
RörelseintäktÅrlig tillväxt
Icke-operativa intäkter, totalt
Inkomst före skattÅrlig tillväxt
Eget kapital i vinstmedel
Skatter
Minoritetsintresse utan bestämmande inflytande
Övriga intäkter/kostnader efter skatt
Nettoinkomst innan verksamhetsavveckling
Avvecklad verksamhet
NettoinkomstÅrlig tillväxt
Utspädningsjustering
Preferensutdelningar
Nettoresultat efter utspädning tillgängligt för stamaktieägare
Vinst per aktie (Basic EPS)Årlig tillväxt
Utspädd vinst per aktie (Diluted EPS)Årlig tillväxt
Genomsnittligt antal utestående aktier
Utestående aktier efter utspädning
EBITDAÅrlig tillväxt
EBITÅrlig tillväxt
Totala rörelsekostnader