Etsy, Inc
ETSY NASDAQ

ETSY
Etsy, Inc NASDAQ
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för Etsy, Inc

Totala tillgångar för ETSY gällande Q2 21 uppgår till 3.29B, 31.75% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 52.16% under Q2 21 till 2.76B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share