Ultra Clean Holdings, Inc

UCTT NASDAQ
UCTT
Ultra Clean Holdings, Inc NASDAQ
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

UCTT financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för Ultra Clean Holdings, Inc

Totala tillgångar för UCTT gällande Q3 21 uppgår till 1.92B, 4.19% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 2.43% under Q3 21 till 1.08B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share