HDFC BANK HDFCBANK

HDFCBANKNSE
HDFCBANK
HDFC BANKNSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finance
Bransch: Regional Banks
HDFC Bank Ltd. tillhandahåller bankservice och finansiella tjänster, inklusive tjänster till finansinstitut samt finansförvaltning. Företaget erbjuder även finansiella tjänster i Indien riktat till privatpersoner som är hög- och medelinkomsttagare samt till företag. Företaget är verksamt inom följande segment: finansförvaltning, banktjänster till privatpersoner, banktjänster till företag och övrig bankverksamhet. Finansförvaltningssegmentet består av bankens investeringsportfölj, upplåning och utlåning på penningmarknaden, investeringsverksamhet samt handel med valuta- och derivatkontrakt. Segmentet banktjänster till privatpersoner tillhandahåller lån och andra tjänster till kunder genom ett filialnätverk och andra distributionskanaler. Segmentet banktjänster till företag tillhandahåller lån, andra faciliteter än fonder och transaktionstjänster till stora företag, tillväxtföretag, enheter inom den offentliga sektorn, statliga organ, finansinstitut och medelstora företag. Segmentet övrig bankverksamhet omfattar intäkter från övriga banktjänster, såsom kredit- och betalkort, produktdistribution från tredje part, primär återförsäljarverksamhet och tillhörande avgifter Företaget grundades av Aditya Tapishwar Puri i augusti 1994 och har sitt huvudkontor i Mumbai i Indien.