MOTOR & GEN FINANC

MOTOGENFIN NSE
MOTOGENFIN
MOTOR & GEN FINANC NSE
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

MOTOGENFIN financial statements

MOTOR & GEN FINANC nyckelstatistik och nyckeltal

MOTOGENFIN P/S-tal är 15.88. Företaget har en EV/EBITDA-ratio på 47.37. Under 2020 sysselsattes 19.00 anställda.

Nuvarande
Nyckeltal
Summa utestående stamaktier
Float shares outstanding
Number of employees
Number of shareholders
Valuation ratios
Price to earnings ratio
Price to sales ratio
Price to cash flow ratio
Price to book ratio
Enterprise value
Enterprise value to EBITDA ratio
Profitability ratios
Return on assets %
Return on equity %
Return on invested capital %
Bruttomarginal %
Operating margin %
EBITDA margin %
Net margin %
Liquidity ratios
Quick ratio
Aktuell kvot
Inventory turnover
Asset turnover
Solvency ratios
Debt to assets ratio
Debt to equity ratio
Long term debt to total assets ratio