STATE BK OF INDIA SBIN

SBINNSE
SBIN
STATE BK OF INDIANSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finance
Bransch: Regional Banks
State Bank of India tillhandahåller en rad produkter och tjänster till privatpersoner, kommersiella företag, stora företag, offentliga organ och institutionella kunder. Dess segment inkluderar statskassan, som omfattar hela investeringsportföljen och handel med valutahandel samt terminskontrakt och derivatkontrakt. Corporate/Wholesale Banking, som omfattar utlåningsverksamheten i Corporate Accounts Group, Mid Corporate Accounts Group och Stressed Assets Management Group; Retail Banking som består av filialer i National Banking Group, omfattar huvudsakligen privatpersoner bankverksamhet, inklusive utlåningsverksamhet till företagskunder som har bankrelationer med filialer i National Banking Group och Other Banking Business. Det omfattar verksamheten för alla de icke-banker Dotterbolag/joint ventures förutom SBI Life Insurance Co. Ltd. och SBI General Insurance Co. Ltd. Dess geografiska segment omfattar inhemska verksamheter och utlandsverksamhet.