American States Water Company
AWR NYSE

AWR
American States Water Company NYSE
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Financial summary of American States Water Company with all the key numbers

Nuvarande börsvärde för AWR är 3.142B. Företagets EPS TTM är 2.48, effektiva avkastning är 1.57%, och P/E-tal är 34.44. Nästa rapoortdatum för American States Water Company är Aug 02, förväntningar är 0.00.

Intäkter
Nästa:
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflöde