Brunswick Corporation

Vid stängningen
Inga transaktioner
Se i superdiagram

BC fundamenta

Brunswick Corporation nyckelstatistik och nyckeltal

BC P/S-tal är 0.81. Företaget har en EV/EBITDA-ratio på 6.33. Under 2022 sysselsattes 19.80k anställda.

Statistik
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
P/E-kvot
Pris/kassaflödesförhållande
Valuta: USD
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Nuvarande
Nyckeltatistik
Summa utestående stamaktier
Värderingskvoter
P/E-kvot
Pris/försäljningskvot (P/S)
Pris/kassaflödesförhållande
Kvotvärde (P/B-förhållande)
Företagsvärde
Företagsvärde i förhållande till EBITDA
Lönsamhetskvoter
Avkastning på tillgångar %
Avkastning på eget kapital %
Avkastning på investerat kapital %
Bruttomarginal %
Rörelsemarginal %
EBITDA-marginal %
Nettomarginal %
Likviditetskvoter
Kassalikviditet
Aktuell kvot
Omsättningshastighet
Omsättning av tillgångar
Kapitaltäckningskvot
Skulder i förhållande till tillgångar
Skuldsättningsgrad
Långfristig skuld i förhållande till totala tillgångar
Long term debt to total equity ratio