AT&T Inc T

T NYSE
T
AT&T Inc NYSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Kommunikationer
Bransch: Stora telekommunikationer
AT&T Inc. är ett holdingbolag som tillhandahåller kommunikationstjänster och digitala underhållningstjänster i USA och övriga världen. Bolaget verkar genom fyra segment, nämligen Business Solutions, Entertainment Group, Consumer Mobility och International. Bolaget erbjuder sina tjänster och produkter till konsumenter i USA, Mexiko och Latinamerika samt till företag och andra leverantörer av telekommunikationstjänster över hela världen. Dessutom äger och driver man även tre regionala tv-sportnätverk samt behåller minoritetsintressen i ett annat regionalt sportnätverk och ett nätverk som är inriktat på spelrelaterad programmering och interaktiva spel på internet. Deras tjänster och produkter omfattar trådlös kommunikation, data-/bredbandstjänster och internettjänster, digitala videotjänster, tjänster avseende lokal telefoni och långdistanstelefoni, telekommunikationsutrustning, hanterade nätverk och partihandelstjänster. Dotterbolagen omfattar AT&T Mobility och SKY Brasil Servicos Ltda.