Exxon Mobil Corporation
XOM NYSE

XOM
Exxon Mobil Corporation NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

XOM aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energimineraler
Bransch: Integrerad olja
Exxon Mobil Corporation är engagerad i energibedrifter. Bolaget är engagerat i prospektering, produktion, transport och försäljning av råolja och naturgas samt tillverkning, transport och försäljning av petroleumprodukter. Företaget tillverkar och marknadsför också råvaruprocesser, inklusive olefiner, aromater, polyeten och polypropenplaster samt en rad specialprodukter. Bolagets segment omfattar Upstream, Downstream, Chemical, och Corporate and Financing. Upstream-segmentet arbetar för att utforska och producera råolja och naturgas. Downstream arbetar för att tillverka och sälja petroleumprodukter. Chemicalsegmentet arbetar för att tillverka och sälja petrokemikalier. Bolaget har prospektering och utvecklingsverksamhet i projekt som ligger i USA, Kanada / Sydamerika, Europa, Afrika, Asien och Australien / Oceanien

Nyheter