REALFICTION HOLDING AB

REALFI OMXSTO
REALFI
REALFICTION HOLDING AB OMXSTO
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

REALFI financial statements

Finansiell sammanfattning av REALFICTION HOLDING AB med alla nyckeltal.

The current REALFI market cap is 213.564M SEK.

Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflöde
Intäkter
Nästa:
Inkomst