TWIIK AB

TWIIK OMXSTO
TWIIK
TWIIK AB OMXSTO
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

TWIIK financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för TWIIK AB

Totala tillgångar för TWIIK gällande Q2 21 uppgår till 27.63M, 28.31% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 42.21% under Q2 21 till 7.77M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share