iAnthus Capital Holdings, Inc

ITHUF OTC
ITHUF
iAnthus Capital Holdings, Inc OTC
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ITHUF financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för iAnthus Capital Holdings, Inc

Totala tillgångar för ITHUF gällande Q3 21 uppgår till 363.47M, 0.01% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 4.08% under Q3 21 till 361.78M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share