BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED BA

BASET
BA
BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITEDSET
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Transportation
Bransch: Airlines
Boeing Co är ett flyg- och rymdföretag som tillverkar kommersiella jetplan samt försvars-, rymd- och säkerhetssystem. Företaget är verksamt inom följande segment: Kommersiella flygplan, försvar, rymd och säkerhet, global service och Boeing Capital. Segmentet kommersiella flygplan omfattar utveckling, produktion och marknadsföring av kommersiella jetflygplan och tillhandahåller supporttjänster för flygplansflottan, huvudsakligen till kommersiella flygbolagsindustrin över hela världen. Segmentet försvar, rymd och säkerhet avser forskning, utveckling, produktion och modifiering av bemannade och obemannade militära flygplan och vapensystem för globala attacker, inklusive jakt- och rotorflygplan och missilsystem, global mobilitet, inklusive tanker-, rotor- och tiltrotorflygplan, samt luftburen övervakning och spaning, inklusive lednings- och kontrollsystem, stridsledning och luftburna antiubåtsflygplan. Segmentet globala service erbjuder tjänster till kunder inom försvar samt kommersiella kunder. Segmentet Boeing Capital strävar efter att Boeings kunder har den finansiering de behöver för att köpa in och ta emot leveranser av sina Boeingprodukter och hanterar även den totala finansieringsexponeringen. Företaget grundades av William Edward Boeing den 15 Juli 1916 och har sitt huvudkontor i Chicago i Illinois.