SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING

SYNTEC.R SET
SYNTEC.R
SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING SET
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

SYNTEC.R financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING

Totala tillgångar för SYNTEC.R gällande Q2 21 uppgår till 10.25B, 1.71% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 2.04% under Q2 21 till 4.07B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share