SICHUAN HUIYUAN OP

000586 SZSE
000586
SICHUAN HUIYUAN OP SZSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

000586 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för SICHUAN HUIYUAN OP

Totala tillgångar för 000586 gällande Q3 21 uppgår till 553.54M, 3.28% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 9.41% under Q3 21 till 256.21M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share