CHANGZHOU ALMADEN

002623 SZSE
002623
CHANGZHOU ALMADEN SZSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

002623 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för CHANGZHOU ALMADEN

Totala tillgångar för 002623 gällande Q2 21 uppgår till 4.80B, 17.73% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 16.22% under Q2 21 till 1.4B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share