JIANGSU TONGGUANG

300265 SZSE
300265
JIANGSU TONGGUANG SZSE
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

300265 financial statements

En djupgående snabbgranskning av JIANGSU TONGGUANGs operativa-, investerings- och finansieringsaktiviteter.

300265 free cash flow for Q4 21 is 107.34M CNY. For 2021, 300265 free cash flow was -139.18M CNY and operating cash flow was -60.1M CNY.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde