HIRATA CORPORATION
6258 TSE

6258
HIRATA CORPORATION TSE
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

6258 aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Producenttillverkning
Bransch: Industrimaskiner
HIRATA Corporation är huvudsakligen engagerad i tillverkning och försäljning av olika produktionslinjesystem, industrirobot och logistikutrustning. Segmentet Automotive-Manufacturing Equipment tillhandahåller huvudsakligen automatiserade monteringslinjer av olika bildelar, till exempel motorer, överföringar och andra elektroniska delar i fordonet. Segmentet Semiconductor-Manufacturing Equipment tillhandahåller överföringsutrustning för kiselplattor som används i halvledartillverkningsprocesser, samt tillverkningsutrustning för plattskärmsdisplayer (FPD). Segmentet för hushållsapparater och annan tillverkningsutrustning tillhandahåller tillverkningsutrustning för en rad hushållsapparater, liksom logistikrelaterad utrustning inklusive lagerhållare och transportutrustning samt däckrelaterad tillverkningsutrustning. Per 31 mars 2013 hade Bolaget 12 konsoliderade dotterbolag.

Nyheter