PIGEON CORP

7956 TSE
7956
PIGEON CORP TSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

7956 financial statements

Nuvarande finansiella ställning för PIGEON CORP

Totala tillgångar för 7956 gällande Q2 21 uppgår till 97.15B, 4.66% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 4.79% under Q2 21 till 21.38B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share