MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
8306 TSE

8306
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC TSE
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

8306 aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finans
Bransch: Stora banker
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFJ) är ett bankholdningsbolag. Bolagets segment omfattar Integrated Retail Banking Business Group, Integrerad Corporate Banking Business Group, Integrated Trust Assets Business Group, Integrated Global Business Group och Krungsri. Bolagets tjänster omfattar kommersiella banker, förtroendebanker, värdepapper, kreditkort, konsumentfinansiering, kapitalförvaltning, leasing och olika områden för finansiella tjänster. Bolagets dotterbolag omfattar Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), Mitsubishi UFJ Trust och Banking Corporation (MUTB), Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd. (MUSHD), Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd . (MUMSS) och Mitsubishi UFJ NICOS Co., Ltd. Den Retail Banking Business Group omfattar detaljhandel, inklusive kommersiella banker, banker och värdepappersföretag, och erbjuder en rad bankprodukter och tjänster, inklusive finansiella konsulttjänster, till privatkunder i Japan.

Nyheter