SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
8316 TSE

8316
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC TSE
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

8316 aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finans
Bransch: Stora banker
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. är ett holdingbolag för Sumitomo Mitsui Banking Corporation (banken) och dess dotterbolag. Bolaget verkar genom fyra segment: Commercial Banking, Leasing, Securities and Consumer Finance. Bolaget och dess dotterbolag erbjuder en rad finansiella tjänster, inklusive kommersiell bank, leasing, värdepapper, konsumentfinansiering och andra tjänster. Bolaget erbjuder kommersiella banktjänster till en rad kunder, inklusive företag, medelstora företag, småföretag, individer, regeringar och statliga enheter huvudsakligen via banken. Banken har eget kapital i Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company Limited, som tillhandahåller en rad leasingtjänster, inklusive utrustningshyra, operationell leasing, hyrd leasing och operationell leasing. Bankens dotterbolag, SMBC Nikko Securities Inc., erbjuder en rad finansiella produkter, investeringsrådgivning och administrativa tjänster.

Nyheter