MIZUHO FINANCIAL GROUP
8411 TSE

8411
MIZUHO FINANCIAL GROUP TSE
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

8411 aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finans
Bransch: Stora banker
Mizuho Financial Group, Inc. (MHFG) är ett finansiellt holdingbolag. Bolaget erbjuder genom sina dotterbolag inhemska och internationella finansiella tjänster i Japan och andra länder. Bolagets segment inkluderar MHBK, MHTB, MHSC m.fl. MHBK-segmentet omfattar personliga banker; Retail Banking; Företagsbanker (stora företag); Företagsbankverksamhet; Finansiella institutioner och offentlig sektor; International Banking, och Trading och andra. MHTB-segmentet tillhandahåller produkter och tjänster relaterade till förtroende, fastigheter, emittering av värdepapper och strukturerad finansiering, pension och kapitalförvaltning samt aktieöverföring. MHSC-segmentet tillhandahåller värdepappers tjänster till företag, finansinstitut, offentliga enheter och enskilda personer. Segmentet Övriga består av MHFG, dess dotterbolag än Mizuho Bank, Ltd. (MHBK), Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. (MHTB) och Mizuho Securities Co., Ltd. (MHSC) affiliates.

Nyheter