Greenways

Köpsignal när Avanza rekylerar mot 90 kr?

Lång
OMXSTO:AZA   AVANZA BANK HOLDING AB
Avanza har precis brutit igenom motstånd runt 90 kr . Jag räknar med att den rekylerar tillbaka mot 90 kr varvid vi får en köpsignal. Håller ni med?

PS: Jag är relativt nyinsatt på TA så jag är tacksam för feedback!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.