Henrik-PatternTrading

BTCUSD, Daglig, Breakout, test av zon....ner till "tak igen....

Lång
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
BTCUSD - breakout från flagga och studs ner från blå zon. Test av "tak" på flagga och sedan upp igen ....ett inte allt för ovanligt scenario. :)

Möjlighet att gå "Lång" från ev test av tak med andra ord.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.