StaticHaze

Kort update Bitcoin

Lång
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Möjlig inverterad HS. Ser ut att kunna gå för ~$55000 om momentum håller i sig och nacklinjen bryts, och varken Putin eller FED kommer trampar i klaveret.
Kort update, men med i mitt tycke bra R/R, invänta brott av nacklinje för att kliva på tåget ytterligare för min del. Ligger med en basposition sedan tidigare.
Kommentera:
Kritiskt läge. Bitcoin orkade inte upp för att utmana nacklinjen. Ett tidigat avvisande och påeldat av makro kommer BTC nu in i ett kritiskt område. Kan inte lila box hållas så är det tillbaka till ursprungsscenariot från 24:a januari med ytterligare avstamp i kanalbotten.
Kommentera: Bitcoin har hållet emot väldigt starkt och kommer nu upp i ännu ett område med stor betydelse. Kan vi bryta trenden med lägre toppar sedan i början av februari så finns det goda förutsättningar för att utmana ~$50,000. Möjlig tvåstegsraket med ackumulation i ~$47,000 intervallet.

På nedsidan drar fortsatt kanalbotten från snart ett år tillbaka.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.