StaticHaze

Bitcoin, weekly 26 månader lång trend

INDEX:BTCUSD   Bitcoin
Väldigt viktig kanalbotten att hålla. Trend som hållit i sig i 26 månader, något tilltagande volym på slutet vilket skulle kunna ge möjlighet för en tryckare uppåt.
Det talar dock lite emot då vi historiskt sett inte är inne i någon "bull-period", maj-september går ofta sidledes.

Sikte uppåt är någonstans krin ~$40,000. På nedsidan får man hålla koll på ~$20,000-nivån.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.