StaticHaze

Bitcoin, weekly 26 månader lång trend

INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Väldigt viktig kanalbotten att hålla. Trend som hållit i sig i 26 månader, något tilltagande volym på slutet vilket skulle kunna ge möjlighet för en tryckare uppåt.
Det talar dock lite emot då vi historiskt sett inte är inne i någon "bull-period", maj-september går ofta sidledes.

Sikte uppåt är någonstans krin ~$40,000. På nedsidan får man hålla koll på ~$20,000-nivån.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.