Investoz

Hur presterar börserna i krigstider?

Utbildning
Investoz Mod Uppdaterad   
TVC:DJI   Dow Jones Industrial genomsnittsindex
"Buy to the sound of cannons, sell to the sound of trumpets."
- Nathan Rothschild

Rent spontant är känslan att krig borde påverka börsen negativt på grund av dess negativa natur. Men faktum är att börsen trots krig, aldrig har kraschat om man tittar historiskt. Tvärtom, så har börsen givit en positiv avkastning, även under de perioder med allvarliga konflikterna som utspelade sig under 1900- och 2000-talet.
Börsen har inte heller sjunkit avsevärt mycket och många gånger inte alls. Konstigt nog, så tycks krig ha en positiv inverkan på marknaden.
Jag ska nu redogöra krig för krig och ta det från allra första början.
Marknad som analyseras är Dow Jones Industrial Average Index (DJI).

Första världskriget
När första världskriget inleddes den 28 juli 1914 så var det också botten för året och kriget påverkade inte alls DJI. Faktum är att index bara fortsatte uppåt efter det, och man kan då konstatera att 4 års krig, gav en utveckling av DJI på +56.45%, när kriget till slut var över i november 1918. Ett årligt snitt på +14.11% är en stark utveckling.


Andra världskriget
När andra världskriget startade 1 september 1939, så hade det gått ett decennium sedan "the great depression" och en återhämtning av DJI hade sin början 1932, som pågick fram till 1937 innan DJI återigen inledde en kraftig korrektion på -50% på bara ett år, från mars 1937 till mars 1938, och rädslan för ännu en finansiell depression var påtaglig.
Den initiala marknadsreaktionen på världens börser var positiv under inledningen av kriget, men tappade i takt med att kriget utökades. Vändningen upp kom i samband med USA:s inträde i andra världskriget, december 1941, vilket också var startskottet på en blomstrande ekonomi, som gick spikrakt uppåt ända fram till slutet på 60-talet.
Men den nedgång som under 2.5 års tid pågick, gjorde att DJI tappade totalt -31.47%, vilket också är den största nedgången efter att ett krig inleds.
Under 6 år, som andra världskriget varade, så blev utvecklingen dryga +33% med en årlig utveckling på +5.52%.


Korea kriget
Koreakriget började med Nordkoreas invasion av Sydkorea i maj 1950. Den plötsliga invasionen påverkade börsen kraftigt endast i en dag, då DJI backade -6.56%. Efter att kriget blev känt, så följde 3.1 år av stabil uppgång, med en total utveckling på +31.69% och en årlig uppgång på +10.28%.


Vietnam kriget
Vietnam kriget var en lång och dyr krigshistoria för USA. Men även om kriget pågick i över 20 år, så utvecklades börsen starkt under denna period. DJI backade inte en enda procent när den startade i november 1954. Inte mindre än 5 stycken recessioner inträffade under denna 20 års period, men trots det, så utvecklades DJI positivt med en total utveckling på +134.56% och med en årlig utveckling på +6.59%.


Sovjet-Afghanistan kriget och Gulfkriget
80-talet präglades av två kring som startade med kort mellanrum, bara 10 månader mellan varandra. Sovjet-Afghanistan kriget inleddes i december 1979 och Gulfkriget mellan Iran-Irak började i september 1980. DJI backade inledningsvis i bägge fall, 4 månaders nedgång med ett -14% fall, efter att Sovjet-Afghanistan kriget startade, respektive 7 månader av nedgång och - 16% för Gulfkriget, innan det sedan vände uppåt.
Under nästan 8 års tid som Gulfkriget pågick, gick DJI upp +121.32% med en årlig utveckling på +15.35%.
För Sovjet-Afghanistan kriget som pågick ett år längre, dvs ca 9 år, var utvecklingen under denna period något starkare med en total utveckling på +169.26% med en årlig utveckling på +18.4%, som är den starkaste årliga utveckling någonsin.


Kuwait kriget och kriget i Jugoslavien
Kuwait kriget var kortvarig, som varade bara 7 månader. Men under denna tid så hann DJI gå upp +11.46% och backade endast -10.33% under de första 3 månaderna efter att kriget inleddes.
Jugoslavien kriget var mer långdragen och pågick i närmare 5 år. DJI backade inte överhuvudtaget när kriget inleddes och bidrog istället med en stark total utveckling under krigets gång, med +80.87% och med en årlig utveckling på ca +17%, näst högsta utvecklingen genom historien.

Kriget i Afghanistan och Irak
Efter terrorattentaten 2001, så inledde USA ett krig mot terrorn och en invasion tillsammans med koalitionsstyrkor, började att anfalla Kabul i Afghanistan i oktober 2001, bara en månad efter terrorattentaten.
Kriget pågick nästan lika länge som Vietnamkriget, närmare 20 år. 7 månader efter att invasionen startade backade DJI med -17.62% under en 4 månaders period. När kriget avslutades i augusti 2021, är resultatet av utveckligen under denna 20 åriga period starkt, med en totalutveckling på +304.95% och med en årlig avkastning på +15.4%.
Parallellt med kriget i Afghanistan så invaderade USA även Irak. Efter närmare 9 års krigsföring och ett tillfångatagande av Saddam Hussein avslutades kriget till slut i december 2011. Trots finanskrisen 2009, med ett tapp på -26.76%, från och med att kriget inleddes, så är den totala utveckligen av DJI på +54.84% och med en årlig avkastning på +6.26%.


Sammanfattningsvis så kan jag konstatera att krig har haft en positiv inverkan på börsen, där den har ökat i samtliga fall, från att ett krig har startat till att samma krig har avslutats.
Marknaden har backat mellan 0 till -31.47%, efter att krig har inledds, med ett genomsnitts tapp på -12%.
Uttrycket "köp vid ljudet av kanoner och sälj till ljudet av trumpeter" av Nathan Rothschild, stämmer i allra högsta grad.

Förhoppningsvis var detta intressant ur fler synpunkter, om inte annat, så har du fått en lektion i krigshistoria för de senaste 100 åren.

Tack för mig, och tack för att du tog dig tid att läsa. Lämna gärna synpunkter. Jag uppskattar all vänlig kommunikation.

***********
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
***********
Kommentera:
Enligt tyska tidningen Der Spiegel tror amerikanska underrättelsetjänster att Ryssland planerar att gå in i Ukraina redan på onsdag.

USA:s underrättelsetjänst, CIA och Pentagon sägs ha fått information om en "exceptionellt detaljerad" invasionsplan, planerad till den 16 februari.

Om så blir fallet, så kommer olja och gaspriset kraftigt påverkas. Oljepriset kommer förmodligen passera 100$/fat och marknaden backa inledningsvis. Genomsnitts tappet ligger på -12% och jag räknar med att börserna minst backar enligt genomsnittet, troligtvis mer.

Om kriget blir verklighet, så kommer även sanktionerna mot Ryssland att drabba börsen negativt och även kraftigt ökade energipriser som följd.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.