Adamnk

DXY - Är det dags att bryta ut?

Lång
TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Har inte följt makronyheter eller politiken under sommaren men dollarn ser ut att kunna bryta ut. Har testat en liten fakeout, återkommit igen och nu ser det ut som vi provar än en gång att bryta ut. Får se om det håller, men ser rätt bra ut överlag. Kort update för jag har inte följt nyhetern tyvärr.

Weekly

Monthly

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.