Adamnk

DXY - Dags för en dipp?

Kort
Adamnk Pro Uppdaterad   
TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Vi har haft en bra push upp för DXY sedan maj 2021 när vi träffade vår long-term trendlinje och studsade upp . Nu har vänt momentum och brytit genom vår trendlinje vi följt senaste 6månaderna. Låt se om vi går ner och testar vår long-term trendlinje igen , eller om vi går upp för retest och håller fortsatt momentum uppåt. Det är mycket makroekonomi som behöver tas i åttanke nu under 2022-2023 med inflation , QE /QT, räntor, midterm elections i USA. Det kommer vara ett otroligt intressant år för makroekonomin och jag skulle ljuga om jag sa att jag hade en åsikt om hur det här kommer röra sig , men från ren teknisk analys och grafritande så kan vi nog se mer rörelse nedåt, men låt se, ny makroekonomiska nyheter kan ändra på detta snabbt.


Överblick monthly time frame. Vi har resistans från ovan sedan 2000 också, spännande utveckling kommande månader och år.
Kommentera:

Kan ju även se ett liknande scenario där vår grund-trendlinje håller och vi bryter upp genom en triangel som jag visat i orange här. Notera att Orange nedåtsluttande linje är klon av Blå nedåtsluttande linje, så symmetrin finns ju där historiskt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.