Embracer har stigit fort sedan nergången avslutades i början av oktober.

Just nu befinner den sig i ett mycket intressant läge. Jag ser ett motståndsområde här på ~97 kr som också sammanfaller med toppen av den stigande kanalen som bildats.

Är neutral för tillfället, har själv skalat av idag då jag vill se vad aktien gör härifrån. Bryter den upp härifrån är det positivt och vi ska troligtvis till nästa motståndsområde (106-108), får vi nedgång chansar jag på att vi ska ner och göra en högre botten i kanalen (stöd ca 88 och där kommer även kanalbotten vara inom kort). Detta får bestämmas av de nästkommande dagarna.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.